Akce je štafetová jízda tříčlenných resp. dvoučlenných týmů, inspirovaná automobilovým 24 hodin LeMans. Je určena pro amatérskou cyklistickou veřejnost. Od 18. ročníku 2010 je vypsána i kategorie pro jednotlivce.

Kategorie:
- MUŽI
- ŽENY
- MIX (smíšené týmy 2+1, případně 1+1)
- JEDNOTLIVCI

Princip střídání:

- na trati může být vždy pouze jeden člen týmu v reálném čase. Každý závodník v týmu je povinnen ujet nejméně 3 okruhy v průběhu 24 hodin závodu. Zakazuje se jízda v háku za automobily, či aktuálně odpočívajícími členy stejného týmu. Jízda v háku jedoucího jezdce konkurenčního týmu je povolena.

- střídání v týmech probíhá seřazením se jezdců týmu za sebou (končící /začínající) a následným průjezdem v prostoru startu. V případě pauzy jezdec dokončí kolo průjezdem přes start a pauzu nahlásí časomíře. Na konci pauzy opět nahlásí odjezd a přes start odjíždí do okruhu.

- v prostoru před průjezdem startem snižte rychlost, umožněte zařazení se dalším cyklistům do koridoru.

Trable:

Defekty a poruchy na trati - jezdec s defektem oznámí defekt, své startovní číslo a kilometr telefonicky organizátorům nebo svému týmu, a tým oznámí organizátorům. Jezdci  s defektem bude započten čas okruhu stejný, jako čas předchozího dokončeného kola tohoto týmu. V odpovídajícím čase pak bude vpuštěn na trať daší člen týmu.

Všichni tři primární operátoři GSM inzerují 100% pokrytí okruhu signálem. Pokud přesto nebude možné telefonické řešení potíží, je tu klasická možnost oznámit defekt, startovní číslo a lokalitu nejbližšímu jezdci jedoucímu za postiženým jezdcem. Ten toto oznámí v cíli, a se stejným časem bude odstartován další člen z týmu jezdce s defektem. Jezdci, který pro defekt kolo nedokončil, bude započítán čas jezdce, který problém oznámil.

V případě defektu jednotlivce platí prakticky výše uvedené pro týmy, pouze s tím rozdílem, že si pravděpodobně vyžádá pauzu na vyřešení problému, případně přesedne na náhradní kolo, apod. Do dalšího kola za něj ale nikdo neodstartuje :-) začne se mu počítat, až do něj odjede sám.

Vyhodnocení:

Výsledná vzdálenost, ujetá za 24 hodin, bude získána odečtením vzdálenosti ujeté po nedělní 11. hodině od skutečné vzdálenosti. Odečítaná vzdálenost bude vypočítaná z průměrné rychlosti daného jezdce v tomto posledním kole. Nejlepší je družstvo resp. jednotlivec, kteří v uvedeném čase ujedou největší takto určenou vzdálenost.

Doporučení:

Protože i organizátoři jsou jen lidi, a někdy i v samotných týmech dochází k nedorozuměním, kdo a kdy vlastně pojede, doporučujeme, aby si týmy pravidelně kontrolovaly výsledky.

Značení:

Označení kola - kolo každého jezdce bude označeno startovním číslem, a to vždy z čelního pohledu vpředu.

- startovní číslo je složeno z čísla týmu např. 20, další číslice je číslo jednotlivce v týmu 1,2,3. Tedy např. 201, 202, 203.
- startovní čísla pro jednotlivce jsou označena J1,J2 atd.
- číslo jedna má vítězný tým z minulého ročníku, další čísla je možno si vybrat, pokud už nejsou obsazena.

Souhlas - povinnosti:

Účastník svým podpisem při registraci vyjadřuje souhlas s podmínkami akce a prohlašuje, že:
- bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu, a že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 361/2000 Sb.
- před akcí a během ní nepožil a nepožije látky snižující jeho reakce (alkoholické nápoje, drogy, a pod.)
- bere na vědomí, že se akce účastní na vlastní nebezpečí
- mu není známá žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
- bude při jízdě za snížené viditelnosti, zejména v době od 19:00 do 7:00, používat ve předu světlo pro osvětlení cesty o výkonu minimálně 1 watt (nestačí blikačka), vzadu červenou blikačku
- si je vědom povinnosti použít ochrannou přilbu během jízdy
- bude mít u sebe během jízdy průkazku pojišťovny, případně pas u zahraničních účastníků

Dále organizátor vyzývá účastníky akce, aby dbali na bezpečnost svých věcí a věcí vnesených do místa pořádání akce - případné cennosti je možné uschovat u pořadatelů. Pořadatel neručí a neodpovídá za věci a vybavení účastníků.
Všem účastníkům se doporučuje sjednání pojištění na škody způsobené třetím osobám, organizátor v tomto ohledu za žádné vzniklé škody neodpovídá.
Většina okruhu je pokryta signálem GSM, pro případ nouze doporučujeme mobil. Čísla na organizátory budou uvedena na startu.
Všichni účastníci akce se vyzývají, aby při jízdě dbali bezpečnosti své i ostatních účastníků silničního provozu.

 

Sponzorují nás:   ZDENĚK JANEČEK
   KAREL KLAJBA
účastníci akce:

 

Obec Šaratice hostila náš závod dlouhých deset ročníků. Po roční pauze jsme akci připravovali opět zde. Bohužel naše legislativa a její vykonavatelé naši snahu zarazili. Za dlouholetou vstřícnost a poskytnutí vynikajícího zázemí šaratickým děkujeme.