K délce okruhu:

Nedlouho před akcí se na mě obrátil jeden z dámských týmů s požadavkem přeměření okruhu, protože je mrzelo, že prezentované výsledky je okrádají o najeté kilometry. Po příjezdu do Šaratic to byla první věc, kterou jsem provedl. Měření jsem provedl pomocí GPS a vyšla délka okruhu 13.17km, čili asi o 70 metrů delší než ta z minulého ročníku. Dámy mě přesvědčovaly o délce někde kolem 13.5 km, ale podle výsledku měření GPS jsem úpravu na tuto míru odmítal. Ke zlomu došlo v den závodu, kdy jsem na svém computeru (který jsem považoval za dobře nastavený) naměřil délku okruhu 13.8 km. Podle této míry jsme tedy nadále počítali ujeté kilometry, a podle ní jsme taky prezentovali původně uvedené výsledky. Netrvalo dlouho, a objevila se námitka s přáním přeměřit trať - podle měření computeru jiného závodníka se tentokrát jevilo, že 13.8 km je už příliš. V řádu desítek ujetých okruhů pak chyba už mohla prezentovat ve výsledku i desítky km. Provedl jsem tedy po závodě další dvě měření na místě, přecejchoval jsem taky svůj computer, a zjištěnou chybu měření jsem promítl do původně naměřené délky okruhu, a zjistil jsem délku tratě podle map seznam.cz a google.com. Určitě by se dala provést ještě další měření různými technikami, ale možnosti finanční i časové nejsou neomezené. Podle výsledků uvedených měření vychází délka okruhu 13.2 km. Podle této délky jsme tedy přepočítali výsledky závodu, a takto jsou aktuálně oficiálně uvedeny. S touto délkou tratě budeme počítat i v dalších ročnících. Omlouvám se tedy všem za tento renonc, na vašich pamětních listech už chybu ale neopravím. Pokud budete chtít, ozvěte se, a opravený pamětní list vám pošleme mejlem. Pozitivní je, že to všem zdeformovalo výsledky stejným dílem, takže na celkové pořadí to žádný vliv nemá.

Až v závěru při opravě výsledků jsem zjistil, že nejsem první, kdo se s délkou tratě pere. Teprve v tu chvíli jsem si všimnul, že trať měla délku 13.1 km jen při předchozím ročníku 2010. Zbývajících 8 ročníků předcházejících se ale uvádí délka 13.5 km.

Sponzorují nás:   ZDENĚK JANEČEK
   KAREL KLAJBA
účastníci akce:

 

Obec Šaratice hostila náš závod dlouhých deset ročníků. Po roční pauze jsme akci připravovali opět zde. Bohužel naše legislativa a její vykonavatelé naši snahu zarazili. Za dlouholetou vstřícnost a poskytnutí vynikajícího zázemí šaratickým děkujeme.